Grupa 5

ZAGADNIENIA PROGRAMOWE – STYCZEŃ 2019

 TEMATY

Jak mija czas?
Sporty zimowe dla każdego
Zimowe zabawy z babcią i dziadkiem
Zimowe obserwacje i eksperymenty

Obszar fizyczny

 • aktywne uczestnictwo w zabawach muzyczno-ruchowych i w tańcach
 • nauka kroku dostawnego

Obszar emocjonalny

 • wdrażanie do wyrażania emocji za pomocą ruchu (śpiew, taniec, improwizacje)

 Obszar społeczny

 • rozwijanie świadomości przynależności do grupy przedszkolnej
 • doskonalenie umiejętności stosowania zwrotów grzecznościowych wobec kolegów, koleżanek i dorosłych w różnych sytuacjach
 • budowanie pozytywnych relacji rówieśniczych w zabawie i podczas pracy w grupach

 Obszar poznawczy

 • kształtowanie umiejętności rozpoznawania i nazywania liter
 • wdrażanie do czytania liter, sylab i wyrazów utworzonych z poznanych liter
 • budowanie czynnego i biernego słownika dziecka (stosowanie pojęć dzień, tydzień, miesiąc, rok)
 • wdrażanie do posługiwania się nazwami dni tygodnia i miesięcy
 • doskonalenie umiejętności posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi w zakresie 9
 • przeliczanie i porównywanie liczebności zbiorów
 • kształtowanie umiejętności posługiwania się pojęciami: mniej, więcej, tyle samo, po równo
 • rozwijanie naturalnej kreatywności dziecka w różnych formach aktywności