Grupa 2

ZAGADNIENIA PROGRAMOWE – LUTY 2019

BAŚNIE, BAJKI, LEGENDY

ZWIERZĘTA ZIMĄ

W DAWNYCH CZASACH

WYNALAZKI

OCZEKIWANE REZULTATY PRACY DZIECKA:

– wypowiada się na temat ulubionych bohaterów literackich;

– odtwarza zapamiętane informacje;

– kontroluje ton i głośność mówienia;

– jest aktywnym i kulturalnym odbiorcą sztuki teatralnej i filmowej;

– jest zainteresowane książką;

– potrafi wystukać usłyszany rytm ;

– uważnie słucha czytanego utworu literackiego;

– układa historyjkę obrazkową zgodnie z chronologią wydarzeń;

– robi kukiełkę i teatrzyk;

– rozpoznaje i nazywa ptaki, które są z nami zimą (wróbel, sikorka , gil)

– wie, jak pomagać ptakom i zwierzętom w czasie zimy;

– zna charakterystyczne cechy wyglądu ptaka;

– określa stosunki przestrzenne za pomocą słów; na, pod ,w, obok ;

– zna kolory ubarwienia gila i sikorki;

– zna słowa: truteń, paśnik, leśniczy;

– zna nazwy zwierząt leśnych;

– konstruuje wypowiedź wielozdaniową;

– zna zabawy z piosenkami, przy których bawili się dziadkowie i rodzice

– rozwiązuje zagadki słowne o zwierzętach;

– zna środowisko naturalne niedźwiedzia polarnego;

– współpracuje w zespole;

– potrafi łączyć przyczynę ze skutkiem;

– poznaje słowa związane ze światem dinozaurów;

– wie, skąd pochodzi węgiel;

– przelicza obiekty w zbiorach i określa, w którym zbiorze jest ich mniej, w którym więcej , a w którym tyle samo;

– zna słownictwo związane z podróżowaniem i środkami transportu;

– układa rytm z figur geometrycznych;

– dzieli wyrazy na sylaby;

– potrafi przełamać wstyd przed występem;

– tworzy pracę techniczną z różnych materiałów;

– potrafi być pomysłowe i aktywne twórczo;

– potrafi zakończyć rozpoczętą pracę.