Grupa 2

ZAGADNIENIA PROGRAMOWE – GRUDZIEŃ 2018

KIM BĘDĘ, GDY DOROSNĘ

GRUDNIOWE ŻYCZENIA

ŚWIĘTA ZA PASEM

ŚWIĄTECZNE TRADYCJE

OCZEKIWANE REZULTATY PRACY DZIECKA:

– potrafi zapamiętać piosenkę, wierszyk;
– zna zawody związane z przygotowywaniem pożywienia ;
– wie, że to co jemy ma wpływ na nasze zdrowie;
– rozumie konieczność przestrzegania zasad  bezpiecznego korzystania ze   sprzętów kuchennych   pod opieka dorosłych;
– wie, na czym polega praca krawcowej;
– wyraża emocje w pracy plastycznej;
– przelicza w zakresie 1-7;
– potrafi zaplanować działanie np. w budowaniu z klocków;
–  potrafi współdziałać w zespole, grupie;
– ma szacunek dla pracy ludzi wykonujących różne zawody;
– sprząta po sobie;
– zna kolędy ;
– zna tradycje świąteczne;
– robi ozdoby choinkowe;
– prawidłowo, bezpiecznie posługuje się sztućcami .;
– wie, jak nakryć stół;
– zna potrawy wigilijne;
– uważnie słucha czytanego tekstu;
– interpretuje utwór muzyczny ruchem;
– potrafi wejść w rolę;
– zna zwyczaje związane z Bożym Narodzeniem;
– słucha innych i nie przerywa czyjejś wypowiedzi ;
– odgaduje zapachy za pomocą węchu;
– potrafi złożyć świąteczne życzenia;
– potrafi śpiewać i recytować wspólnie z innymi;
– potrafi wystąpić przed gronem osób;
– ma poczucie jedności i wspólnie dąży do wyznaczonego celu;