Grupa 1

Tematy kompleksowe na miesiąc luty

Grupa I

Temat I. Zabawy na śniegu

CELE:

–  wypowiadanie się nt. zjawisk zimowych

–  wdrażanie do bezpieczeństwa podczas zabaw na śniegu i lodzie

–  nabywanie umiejętności dostosowania ubioru do pory roku

–  rozwijanie procesów analizy wzrokowej i spostrzegawczości

Temat II. Coś z niczego

CELE:

– rozwijanie pomysłowości i kształcenie sprawności manualnych

– kształcenie umiejętności zgodnej zabawy

– zapoznanie z kolorami i przeznaczeniem poszczególnych pojemników do segregacji odpadów

– rozwijanie umiejętności wydobywania dźwięków akustycznych z różnych przedmiotów

Temat III. Kosmos

CELE:

– rozwijanie logicznego myślenia i koncentracji uwagi

– rozwijanie wyobraźni podczas konstruowania z klocków

– wzbogacanie doświadczeń plastyczno- technicznych oraz wyobraźni  przestrzennej

– zachęcanie do włączania się do zabaw muzyczno- ruchowych

Temat IV. Zwierzęta egzotyczne

CELE:

– rozwijanie zainteresowań przyrodniczych podczas oglądania książek

– wzbogacenie wiadomości nt.  zwierząt egzotycznych (wygląd, nazwa, wielkość)

– zachęcanie do wypowiadania się na forum grupy

– kształcenie słuchu muzycznego i poczucia rytmu podczas zabawy przy piosence

– nabywanie umiejętności tworzenia zbioru o podanej liczbie elementów i przeliczanie w zakresie 1-3