Podziękowania

Podziękowania
W tym miejscu chcielibyśmy serdecznie podziękować wszystkim osobom, które bardzo wspomogły pracę naszego przedszkola. W szczególności dziękujemy:
Dziadkowi Szymona P. za przekazanie kserokopiarki;
Dziadkowi Adasia z grupy III za modernizację komputerów;
Mamie Jacka z grupy III za doposażenie przedszkola w książki i zabawki;
Mamie Gabrysi z grupy IV za przekazanie desek i innych materiałów do naprawy piaskownic.
Dziękujemy także wszystkim dzieciom i rodzicom za aktywny udział i pomoc w następujących akcjach charytatywnych:
zbiórka karmy dla schroniska dla zwierząt ( Fundacja Maja);
zbiórka plastikowych nakrętek (Stowarzyszenie „ Dom- Rodzina-Człowiek” );
zbiórka drobnych monet w akcji “Góra Grosza” (Towarzystwo Nasz Dom)
zbiórka słodyczy dla dzieci z Oddziału Onkologicznego Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie.

podziękowania