Współpraca ze środowiskiem lokalnym

Współpraca ze środowiskiem lokalnym
Współpraca ze środowiskiem lokalnym może służyć różnorodnym celom oraz przybierać postać różnych zadań. W zależności od charakteru owych zadań współpraca może przybierać rozmaite formy. Ogromne szanse dla rozwoju tkwią w doborze przygotowanej i zorganizowanej promocji placówki. To nie tylko możliwość pełniejszego zaistnienia w środowisku lokalnym. To także okazja do uatrakcyjnienia edukacji i wychowania naszych dzieci oraz wciągania całej społeczności do działań na rzecz przedszkola, a to powinno być celem działania wszystkich.
CELE GŁÓWNE:
1.Integracja przedszkola ze środowiskiem lokalnym.
2.Promowanie osiągnięć przedszkola, jej uczniów i nauczycieli.
3.Pozyskiwanie środków finansowych.
5.Podejmowanie działań służących integracji grona pedagogicznego, dzieci i rodziców.
6.Włączanie rodziców w życie przedszkola.
7.Kształtowanie poczucia własnej wartości dziecka jako członka społeczności lokalnej i regionalnej.
Celem współpracy ze środowiskiem lokalnym jest kształcenie w dzieciach:
a) chęci poznania świata,
b) umiejętności komunikowania się z innymi,
c) szacunku do przyrody i współodpowiedzialności za nią,
d) umiejętności funkcjonowania w środowisku lokalnym.
Poniżej zamieszczone zostały instytucje, z którymi planujemy współpracę.

L.p Nazwa instytucji Uwagi
1. Komenda Policji PLAN_WSPÓŁPRACY
2. Państwowa Straż Pożarna PLAN_WSPÓŁPRACY
3. Szkoła Podstawowa Nr 98 (ul. Grottgera 22) i Nr 272 (ul. Piaseczyńska 114/116) PLAN_WSPÓŁPRACY
4. Przedszkole Nr 325 – ul. Kaspijska 5 PLAN_WSPÓŁPRACY
5. Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr LIV – ul. Ludowa 4 PLAN_WSPÓŁPRACY
6. Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna nr 8 w Warszawie PLAN_WSPÓŁPRACY
7. Ośrodek Diagnostyczno – Terapeutyczny “Promyk” – ul. Odolańska 16 PLAN_WSPÓŁPRACY
8. Młodzieżowy Dom Kultury – ul. Puławska 97 PLAN_WSPÓŁPRACY
9. Kurator Sądu Rodzinnego PLAN_WSPÓŁPRACY
10. Warszawskie przedszkola i szkoły podstawowe PLAN_WSPÓŁPRACY
11. Teatr “Guliwer” PLAN_WSPÓŁPRACY
12. WCIES PLAN_WSPÓŁPRACY
13. Fundacje i Stowarzyszenia PLAN_WSPÓŁPRACY