Ramowy rozkład dnia

7:00 – 8:30 Schodzenie się dzieci. Zabawy wg inwencji dzieci, w kącikach tematycznych. Ćwiczenia poranne. Praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, stymulująco- kompensującym i wychowawczym. Praca z dzieckiem zdolnym. Gry dydaktyczne. Prace porządkowe. Zabawy i ćwiczenia logopedyczne. Zabawy ruchowe, zabawy ze śpiewem, zabawy integracyjne.
8.30 – 8.40 Zabiegi higieniczne. Przygotowanie do śniadania
8.40 – 9.00 ŚNIADANIE
9.00 – 9.30 Zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową. Zajęcia i zabawy edukacyjne.
9.30 – 9.50 Zabawy ruchowe. Zajęcia i zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci
9.50 – 9.55 Czynności porządkowo – higieniczne. Przygotowanie do posiłku.
09.55 – 10.10 II ŚNIADANIE
10.10 – 10.30 Dzieci starsze – Zajęcia edukacyjne w oparciu o podstawę programową. Dzieci młodsze – zabawy swobodne i zorganizowane
10.30 – 11.35 Zabawy, gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę dziecka. Zabawy organizowane i swobodne na placu przedszkolnym. Spacery, wycieczki.
11.35 – 11.50 Czynności porządkowe – higieniczne. Przygotowanie do obiadu
12.00 – 12.30 OBIAD
12.30 – 14.15 Oddział I, II i III – odpoczynek poobiedni.
Oddział IV, V, VI – kwadrans na bajkę, ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych, zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci, zabawy w kącikach zainteresowań, zabawy tematyczne, zabawy w terenie
14.15 – 14.30 Czynności porządkowe. Mycie rąk.
14.30 – 15.00 PODWIECZOREK
15.00 – 17.30 Kontynuacja działalności edukacyjnej, zabawy i gry dydaktyczne, stolikowe, ćwiczenia gramatyczne, słownikowe, praca wyrównawcza, indywidualna, zabawy dowolne według zainteresowań, zajęcia w małych zespołach, omówienie z dziećmi wydarzeń dnia.