Opłaty za przedszkole

opłatyPoniżej przedstawiamy Państwu formy i terminy opłat związanych z pobytem dziecka w naszym przedszkolu.
 Opłaty za żywienie przyjmowane są w terminie do 10 dnia miesiąca, którego opłata dotyczy.
Formy regulowania opłat za przedszkole:
1. Wpłaty gotówki w kasie przedszkola w ustalonych i podanych do wiadomości rodziców terminach.
2. Wpłaty przelewem na wskazane rachunki bankowe:
Opłata za żywienie:
35 1030 1508 0000 0005 5054 8062
Fundusz Rady Rodziców:
27 1440 1390 0000 0000 1644 6599
UWAGA !!!
W tytule przelewu należy podać nazwisko i imię dziecka  np.:
Wpłacając na konto żywienia tytuł przelewu powinien wyglądać:
Abacki Abel
Wpłacając na konto rady rodziców tytuł przelewu powinien wyglądać:
Abacki Abel
Należy wpłacać ściśle określoną kwotę – podaną przez kierownika gospodarczego przedszkola.
Prosimy o terminowe wpłaty !!!