Pomoc

Nasze przedszkole stara się zapewnić jak najbogatszą ofertę edukacyjną i rekreacyjną dla dzieci.
Wymaga to nie tylko sporego nakładu pracy i poświecenia, ale także pieniędzy.
Z wdzięcznością przyjmujemy wszelką ofiarowaną nam przez sponsorów pomoc finansową.
Jesteśmy otwarci na współpracę w różnym zakresie sponsorowania:
-całkowite lub częściowe finansowanie organizowanych imprez, wyjazdów, wycieczek, zajęć, festynów;
-dostarczania usług np. przewozowych, remontowych, modernizacja strony internetowej;
-doposażenia przedszkola np. artykuły papiernicze, zabawki, pomoce dydaktyczne, komputery, środki czystości;
-organizacja spotkań, pogadanek, występów;
-wsparcie finansowe.

dziękujemy