Formularze

Harmonogram rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2019/2020
POBIERZ

Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę na rok szkolny 2019/2020
POBIERZ

Informacja na temat rekrutacji i oferty poszczególnych przedszkoli i szkół podstawowych
Kontakt do Urzędów Dzielnicy
POBIERZ

Kryteria rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
POBIERZ

Kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata
POBIERZ