Program

zajecia_przedszkoleW naszym przedszkolu w oparciu o podstawę programową MEN realizujemy programy:
„OD PRZEDSZKOLAKA DO PIERSZAKA”, aut. I. Broda, wydawnictwo “WSIP”;
Realizujemy także następujące programy własne:
„ŚPIEWANE WZORY I LITERKI”- program oparty na Metodzie Dobrego Startu, którego celem jest przygotowanie dzieci do nauki pisania i czytania- autorstwa
mgr J. Wolskiej i mgr K. Mrowickiej.
„JESTEŚMY RAZEM- JA I TY”- jest to program wychowawczy, którego głównym celem jest dostarczenie dzieciom doświadczeń społecznych zmierzających do budowania pozytywnego obrazu siebie- autorstwa mgr Jolanty Zagroda i mgr Grażyny Kaczmarek.
„POZNAJMY SIĘ”- jest to program adaptacyjny, którego głównym celem jest umożliwienie dzieciom i rodzicom poznanie nowego środowiska- środowiska przedszkolnego, zapewnienie dziecku poczucia bezpieczeństwa- autorstwa
mgr K. Pomorskiej- Zając.
Więcej informacji w załączonym informatorze.
Realizowane przez nas programy własne na koniec każdego roku szkolnego podlegają ewaluacji.

Załącznik: informator