Nasze priorytety

ZDROWIE PSYCHOFIZYCZNE I BEZPIECZEŃSTWO DZIECI
POSZANOWANIE PRAW DZIECKA
INDYWIDUALIZACJA ODDZIAŁYWAŃ PEDAGOGICZNYCH
INTEGRACJA PRZEDSZKOLNA ZE ŚRODOWISKIEM RODZINNYM
WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM
SPONTANICZNE I RADOSNE DZIECIŃSTWO NASZYCH WYCHOWANKÓW