Kadra

Dyrektor przedszkola: mgr Katarzyna Pomorska- Zając
Logopeda: mgr Jolanta Wolska
Psycholog: mgr Dorota Gubera

 

GRUPA I
Nauczycielki:
mgr Katarzyna Ostrowiecka – nauczyciel kontraktowy
mgr Joanna Rola – nauczyciel mianowany
Pomoc nauczycielki:
Pani Elżbieta Konowrocka
Woźna:
Pani Iwona Matysik

 

GRUPA II
Nauczycielki:
mgr Katarzyna Pomorska – Zając – nauczyciel dyplomowany
mgr Grażyna Kaczmarek – nauczyciel dyplomowany
mgr Małgorzata Wdowińska – nauczyciel mianowany
Pomoc nauczycielki:
Pani Elżbieta Człapska
Woźna:
Pani Nadija Wojciechowska

 

GRUPA III
Nauczycielki:
mgr Katarzyna Marcinkiewicz – nauczyciel kontraktowy
Natalia Tajak – nauczyciel kontraktowy
Woźna:
Pani Elżbieta Błońska

 

GRUPA IV
Nauczycielki:
Katarzyna Chmielewska – nauczyciel kontraktowy
mgr Karolina Ulewińska – nauczyciel mianowany
Woźna:
Pani Jolanta Kozłowicz

 

GRUPA V
Nauczycielki:
mgr Elżbieta Wajda – nauczyciel mianowany
mgr Marina Sobota – nauczyciel mianowany
Woźna:
Pani Anna Budziak

 

GRUPA VI
Nauczycielki:
mgr Jolanta Zagroda – nauczyciel dyplomowany
mgr Agnieszka Seweryn – nauczyciel kontraktowy
Woźna:
Pani Monika Sieradzan

 

Nauczyciele doskonalą swoje umiejętności uczestnicząc w konferencjach, kursach oraz szkoleniach. Czuwają także nad rozwojem dziecka, jego indywidualizacją, uznają jego podmiotowość. Prowadzą pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą w powierzonej im grupie i odpowiadają za jakość swojej pracy oraz bezpieczeństwo dzieci.

 

ADMINISTRACJA
Kierownik gospodarczy:
Pani Beata Sobieraj
Sekretarka:
Pani Grażyna Pawłowska
Kucharz:
Pani Zofia Rybak
Pomoc kucharza:
Pani Monika Bogucka
Pani Monika Wicik
Dozorca:
Pan Sławomir Janowski